Tiếng Đức B1

Khóa tiếng Đức dành cho du học, du học nghề

Nhằm giúp các bạn đạt được ước mơ thay đổi cuộc đời một cách nhanh chóng, Amor – The Language Center khai giảng liên tục vào ngày 15 hàng tháng khóa tiếng Đức được thiết kế dành riêng cho các bạn học viên tham gia chương trình du học, du học nghề, định cư tại CHLB Đức trình độ liên thông từ Tiếng Đức A1 cho đến Tiếng Đức B1.

Amor - The Language Center